x

KONTAKT

Zostaw nam wiadomość - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
 • +48 508 608 409
 • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
 • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
 • +48 508 608 409
 • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
 • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa

Pisma/Umowy

Sporządzamy pisma procesowe: pozwy, apelacje, zażalenia, odwołania, wnioski, skargi. Sporządzamy też projekty umów, opiniujemy projekty umów.

Na życzenie Klienta sporządzamy i wnosimy pisma procesowe jak również projekty pism (do podpisania przez Klienta), takie jak:

 • apelacja karna, apelacja cywilna
 • zażalenie (np. na umorzenie dochodzenia, odmowę wszczęcia śledztwa)
 • pozew/pozwy (w tym o wydanie nakazu zapłaty w sądzie zwykłem lub e-sądzie)
 • odpowiedź na pozew
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • stanowiska w sprawie
 • wnioski dowodowe
 • sprzeciwy (np. sprzeciw od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego, wyroku nakazowego)
 • wezwanie do zapłaty
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)
 • kasacja do Sądu Najwyższego
 • skarga kasacyjna („kasacja”) do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wniosek o wznowienie postępowania karnego
 • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub innego aktu administracyjnego
 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • zawiadomienie o przestępstwie

Na życzenie Klientów w oparciu o fachową wiedzę, literaturę i aktualne orzecznictwo sporządzamy umowy w sprawach gospodarczych (handlowych) i sprawach cywilnoprawnych. Opiniujemy również projekty gotowych umów, projekty umów które są proponowane Klientom do podpisania w celu maksymalnej ochrony ich interesów.
Na życzenie Klientów uczestniczmy również w negocjacjach handlowych i mediacjach (zarówno sądowych oraz pozasądowych).