x

KONTAKT

Zostaw nam wiadomość - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
  • +48 508 608 409
  • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
  • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
  • +48 508 608 409
  • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
  • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
136
OPUBLIKOWANE W: O prawie na gorącoPrawo karne

Kasacja nadzwyczajna – czemu Prokurator Generalny może więcej?

                         SUPER KASACJA PROKURATORA GENERALNEGO

Prokurator Generalny ma szersze uprawnienia do wnoszenia kasacji (tzw. kasacji nadzwyczajnej) niż Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka, bo może skarżyć wyrok również wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. Czy to dyskryminacja?

Do dnia 5 sierpnia 2016 roku podmioty uprawnione do wniesienia tzw. kasacji nadzwyczajnej (Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka w swoim zakresie) nie mogły (podobnie jak strony) wnieść kasacji nadzwyczajnej tylko z powodu wyłącznie niewspółmierności kary. Innymi słowy – nie można było skarżyć w tej kasacji tylko tego, że dany wyrok jest rażąco niski lub rażąco surowy.

Od dnia 5 sierpnia 2016 roku Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości na mocy przepisu art. 523 p. 1a KPK uzyskał takowe uprawnienie. Od tej daty może on wnieść tzw. kasację nadzwyczajną właśnie tylko w zakresie rażącej niewspółmierności kary (za niskiej lub za wysokiej). Pełniący tę funkcję obecnie Pan Zbigniew Ziobro korzystał już z tego przepisu. Natomiast nie dostały tego uprawnienia pozostałe podmioty uprawnione do wniesienia tzw. „kasacji nadzwyczajnej”.

Na tle powyższego rozwiązania powstaje pytanie czy powyższa regulacja nie jest dyskryminująca dla Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka (w zakresie w jakim może on wnosić skargi)? Dlaczego podmioty te nie dostały tego uprawnienia? Uzasadnienie do projektu ustawy, która wprowadziła tę zmianę nie odnosi się do tego zagadnienia w żaden sposób. Nie wiadomo zatem, „co ustawodawca miał na myśli”

W mojej ocenie nie istniały żadne racjonalne przesłanki do tego, aby pominąć oba powyższe podmioty i jest niezasadne prawne zróżnicowanie (by nie używać mocnego słowa” dyskryminacja prawna).

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien móc w obronie obywatela wnieść kasację jeśli oprawca pokrzywdzonego dostał rażąco niewspółmierną (niską) karę (podobnie Rzecznik Praw Dziecka gdy ofiara jest dzieckiem). Będzie to umożliwiało tym organom lepszą pracę, będzie to korzystne dla obywateli.

W związku z powyższym postuluję usilnie aby zrównać uprawnienia Prokuratora Generalnego-Ministra Sprawiedliwości z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy Rzecznikiem Praw Dziecka w zakresie tego, aby również te podmioty mogły wnosić kasację wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.

136 Komentarzy

Dodaj komentarz

Możesz użyć następujących znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>