x

KONTAKT

Zostaw nam wiadomość - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
  • +48 508 608 409
  • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
  • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
  • +48 508 608 409
  • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
  • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
31089
obrona obligatoryjna
OPUBLIKOWANE W: Prawo karneWszystkie wpisy

Obrona obligatoryjna po 15 kwietnia 2016

Rząd PIS z dniem 15 kwietnia 2016 wprowadził wielkie zmiany w procedurze karnej (KPK).  Zmiany te nie dotknęły przepisów dotyczących obrony obligatoryjnej, pozostały one w brzmieniu zmienionym przez poprzedni Rząd z dniem 1 lipca 2015.

            Obrona obligatoryjna to sytuacje, gdy prawo przewiduje że oskarżony/podejrzany obowiązkowo i koniecznie musi mieć obrońcę. Jeżeli takiego obrońcy nie ma, wówczas jest mu taki obrońca wyznaczany z urzędu.

Sytuację obrony obligatoryjnej normują 2 przepisy: art. 79 p. 1 i 2 KPK oraz art. 80 KPK.

Przepis art. 79 p. 1KPK zakłada, że obrońcę musi mieć oskarżony jeżeli:

  • nie ukończył 18 lat
  • jest głuchy, niemy lub niewidomy
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.

Dodatkowo art. 79 p. 2 KPK zakłada, że oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

Art. 80 KPK przewiduje, że oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię

Wskazane przepisy został niezmienione, natomiast uchylono instytucję tzw. obrońcy na żądanie czyli instytucję w myśl której każdy oskarżony który złożył o to wniosek dostawał obrońcę z urzędu na koszt Skarbu Państwa. Taki obrońca przysługiwał niezależnie od sytuacji osobistej czy majątkowej podejrzanego. Obecnie takiego mechanizmu nie ma – obrońca z urzędu przysługuje tylko osobom najuboższym oraz osobom których dotyczy obrona obligatoryjna, a którzy nie mają obrońcy).

 

KOMENATRZ AUTORA BLOGA:

Nowelizacja trafnie nie zmieniła wskazanych przepisów dotyczących obrony obligatoryjnej.

31089 Komentarzy

Dodaj komentarz

Możesz użyć następujących znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>