x

KONTAKT

Zostaw nam wiadomość - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
  • +48 508 608 409
  • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
  • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
  • +48 508 608 409
  • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
  • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
155
likwidacja umorzenia kompensacyjnego
OPUBLIKOWANE W: Prawo karneWszystkie wpisy

Likwidacja instytucji tzw. umorzenia kompensacyjnego

Rząd PIS z dniem 15 kwietnia 2016 wprowadził wielkie zmiany w procedurze karnej (KPK). Obok zmian modelu postępowania wprowadzono też liczne inne zmiany. Jedną z nich jest likwidacja tzw. umorzenia kompensacyjnego (restytucyjnego) określonego w art. 59a KK.

            Po dniu 1 lipca 2015 roku Rząd PO-PSL wprowadził w życie wielką reformę procesu karnego.

Jednym z przepisów nowych był art. 59a Kodeksu Karnego (KK) który zakładał że, na wniosek pokrzywdzonego który pojednał się z sprawcą (szczególnie w wyniku mediacji) i któremu sprawca naprawił szkodę lub zadośćuczynił krzywdzie mógł złożyć wniosek o umorzenie postępowania przeciw temu sprawcy. Jeżeli pokrzywdzonych było kilku, sprawca musiał pojednać się z każdym z nich.

Wniosek taki musiał być złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji czyli przed czynnością odczytania aktu oskarżenia.

Umorzenie takie mogło mieć miejsce tylko wówczas gdy czyn sprawcy był występkiem zagrożonym karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występkiem przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1 (spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu). Warunkiem zastosowania tej instytucji była również niekaralność sprawcy za przestępstwo z użyciem przemocy.

W wyjątkowych przypadkach sąd lub prokurator mogli nie uznać wniosku i nie zastosować umorzenia postępowania, było to wówczas gdy stwierdzali, że zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.

            Wskazany przepis (art. 59a KK) został wykreślony, co oznacza rezygnację ustawodawcy z takiej możliwości zakończenia procesu (z wyjątkiem spraw w których wniesiono akt oskarżenia po dniu 1 lipca 2015 roku).

 

KOMENTARZ AUTORA BLOGA:

Argumentem za wykreśleniem tego przepisu było to, że czas jest skończyć z „kupowaniem sprawiedliwości” i że ten przepis nie ma walorów wychowawczych i prewencyjnych. Potencjalna bezkarność sprawcy może go bowiem niczego nie nauczyć i skłonić do następnych czynów, spotęgować w nim poczucie bezkarności.

Powyższy argument jest istotny, ale pomija też sytuację wielu osób które nie są „zawodowymi przestępcami”,  dla których popełniony czyn w życiu był incydentem, zwykłym wybrykiem (zwłaszcza w czasach burzliwej, wczesnej młodości) i dla których to wielka szansa na zamknięcie sprawy karnej przy jednoczesnym zachowaniu walorów wychowawczo-prewencyjnych wynikających z samego faktu prowadzenia postępowania karnego i realnej wówczas groźby kary.

Trzeba też zauważyć, iż zakres spraw gdzie przepis art. 59a KK miał mieć zastosowanie był stosunkowo wąski. Również wymogi co do karalności sprawcy zawężały krąg osób mogących skorzystać z tej instytucji.

Osobiście uważam, że przepis ten niepotrzebnie skreślono w toku zmian (podkreślę – dobrych zmian, popieram reformę KPK z dnia 15 kwietnia 2016 co do zasady). Jeżeli sprawca pojednał się z pokrzywdzonym, to organy państwa nie powinny w to ingerować (poza wyjątkowymi przypadkami), zwłaszcza jeżeli koszty „zbędnego” postępowania prowadzonego przez nie byłyby zwracane przez sprawcę.

Trzeba podkreślić, iż powyższy przepis w pełni stał na straży interesów pokrzywdzonego. Co więcej, przepis ten dawał szansę na zakończenie wielu postępowań karnych w sprawach drobniejszych i na przyśpieszenie wielu procesów. Wyrażam ubolewanie z powodu jego skreślenia i głośno mówię: „szkoda”!.  Warto rozważyć jego przywrócenie.

Powyższe poglądy są prywatnymi poglądami autora, nie należy ich w żaden sposób utożsamiać z poglądami organów Adwokatury, pracowników Kancelarii lub jakichkolwiek innych podmiotów.

155 Komentarzy

Dodaj komentarz

Możesz użyć następujących znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>